II-stiftelsen tillbakavisar kritiken

Ombuden som säljer se-adresser oroar sig över att II-stiftelsen ökar sin kundkontakt och marknadsföring. Men Danny Aerts, vd på stiftelsen, slår tillbaka kritiken och uppmanar ombuden att hjälpa till att slå ett slag för se-domänen i stället.

Domännamnsombuden är vana vid att det är de som bestämmer tempot och stiftelsen som utför, men nu har II-stiftelsen dragit upp tempot och börjat sätta agendan, säger Danny Aerts, vd på Stiftelsen för internetinfrastruktur, II-stiftelsen, och tillbakavisar ombudens farhågor om att stiftelsen är ute efter deras kunder.

 

Läs hela artiklen på IDG

This entry was posted in Domännamn and tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.