Marknadsföring av se-adresser oroar

måndag, 11. december 2006

II-stiftelsen, som handhar de svenska se-domänerna, satsar på ökad kundkontakt och marknadsföring av se-adresserna. Det oroar domännamnsombuden som är rädda att förlora sina kunder och ser strategin som ett direkt hot mot den egna verksamheten.

Efter nyår introducerar Se-domänen ett nytt webbgränssnitt som vänder sig direkt till den som har en se-adress i stället för, som tidigare, de ombud som kunden anlitat. Och på tunnelbanor och bussar har Se-domänen börjat marknadsföra se-adresser direkt till allmänheten.

Läs mer på IDG

Tags: , , .

Comments are closed.