Tradedoubler nära köpas upp

lördag, 16. december 2006

Tradedoubler är nära att köpas ut från börsen. Ett bud ligger på bordet och företagets styrelse kommer under söndagen att ha ett styrelsemöte där ett beslut i frågan kommer att fattas. Nyckelfrågan är budpremien och om budet negligeras riskerar aktien att rasa

Källa: E24

Comments are closed.