Tradedoubler nära köpas upp

Tradedoubler är nära att köpas ut från börsen. Ett bud ligger på bordet och företagets styrelse kommer under söndagen att ha ett styrelsemöte där ett beslut i frågan kommer att fattas. Nyckelfrågan är budpremien och om budet negligeras riskerar aktien att rasa

Källa: E24

This entry was posted in Internetreklam and tagged , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.