Getupdated grundare granskas

torsdag, 9. april 2009

Jag såg en artikel på E24 att bolag och ägare runt Getupdated granskas av Skattemyndigheten och Ekobrottsmyndigheten.
Bolagen och människorna har blivit upptaxerade med rätt många miljoner för avancerade bolagsplundringar. Jag skrev i september 2007 att Getupdated lever i en drömvärld, det ser så ut för när jag skrev inlägget 2007 så kostade en Getupdated aktie runt 25kr nu kostar en aktie 2kr.
Vad tror ni att nästa kapitel om Getupdated blir?

Tags: .

Getupdated lever i en drömvärld

fredag, 7. september 2007

Läste en artikel på IT24 där Getupdated säger att de ska konkurrera ut Tradedoubler. Jag säger att alla köp av bolag de har gjort betalas med nyemissioner vilket vattnar ur deras aktie. Min frågan är om detta bolag överlever en konjunktur nedgång? Jag har varit i kontakt med en närmast desperat säljare hos dem som prutar med sig själv för att få sälja. Känns lite som att dom försöker sälja det som säljas kan. Getupdated har ett börsvärde på 361 MSEK, Tradedoubler har ett börsvärde på 5070 MSEK. Ser ni någon skillnad på värdet? Tradedoubler har en stor fördel med att de har massor av anslutna affiliates. Så för att sammanfatta en amatörs syn så tror jag att Tradedoubler går vinnande ur detta.

Eastpoint köper Affiliator AB för tio miljoner kronor

torsdag, 1. februari 2007

Eastpoint AB (publ) slutför förvärv av Affiliator AB. Affiliator hjälper företag att marknadsföra sig på Internet. Tillsammans med Affiliator blir Eastpoints dotterbolag Getupdated ett komplett Internetmarknadsföringsföretag med produkter som Sökordsmarknadsföring, Bannernätverk och nu också Affiliate. Avtal om förvärv tecknades 31/1-2007 och förvärvet träder i kraft 1/2-2007, d v s en månad tidigare än aviserats.

Köpeskillingen uppgår till 10 500 000 SEK som betalas med 70 000 000 nyemitterade aktier. Styrelsen har ett bemyndigande för detta från bolagsstämman 29/9-2006. Dessutom betalar Eastpoint en omsättningsrelaterad tilläggsköpeskilling efter 6 respektive 12 månader. Kostnaden för detta är maximalt 2 MSEK kontant. De tre huvudmännen erhåller också en teckningsoption med en löptid på två år, motsvarande 1,0% av det nuvarande antalet aktier som uppgår till 1 090 873 138.

Affiliator är ett ungt teknikföretag med ett egenutvecklat affiliatesystem och en snabb tillväxt av affiliates. De båda grundarna följer med i förvärvet och kommer att fortsätta utvecklingen av detta affärsområde hos Eastpoint.

Källa: Ngn

Bara att gratulera grundarna till en bra affär. Hoppas att Affiliator blir något att räkna med i framtiden.