Massflykt från .se

Mindre återförsäljare av se-domänen stöts bort med nya regler. Den senaste månaden har antalet ombud nästan halverats, från 380 stycken i början av december till dagens 202.

Att antalet ombud, eller återförsäljare, av se-domänen minskar beror på nya betalningsregler, avsedda att gynna stora återförsäljare på de mindres bekostnad. En årsavgift på 12 000 kronor införs, som räknas av för varje sålt domännamn. Vid 100 sålda domännamn har årsavgiften helt räknats av, men för ombud som säljer färre än så blir det en ren förlustaffär.

På II-stiftelsen är man nöjd med utvecklingen mot färre ombud.

– Vi ser det inte som negativt. De som är kvar visar en dedikation och kommer satsa på relationen till oss. Vi tror det kommer funka bra, säger Malin Westlund, informationsansvarig på II-stiftelsen.

Av de runt 180 ombud som valt att inte förnya sitt kontrakt var ungefär 100 aktiva, uppskattar II-stiftelsen. Det är en dramatisk minskning av marknaden, men kan i första hand ha drabbat företag som har annan verksamhet som sin huvudsyssla.

 

Källa: IDG

This entry was posted in Domännamn and tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.