Enklare hantering av .se-domäner

12 februari kommer .SE att släppa ett nytt gränssnitt för hantering av domännamn. Det nya systemet gör det möjligt att ha fler än ett domännamn per kontrakt. Därmed kommer man att kunna logga in på ett enda konto för att hantera alla sina domännamn.

Det är på tiden att man slipper beställa engångslösenord för varje domännamn. Det måste vara enkelt att göra vanliga ärenden, som att byta kontaktperson, ändra adress eller flytta domännamnet till en ny server. Ett rationellt system förenklar säkert inte bara för kunderna, utan besparar även Stiftelsen för Internetinfrastruktur en del huvudvärk och manuell problemlösning.

Källa: IDG

Min åsikt är att det ska bli intressant att se hur IIs ska klara detta utan att höja priset på domänerna, sedan tror jag att ombuden kommer att motsätta sig detta då kontrollen över användarna försvinner.

This entry was posted in Domännamn and tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.